Danh mục
Cơ cấu tổ chức
Lịch công tác
Hoạt động chuyên môn
Quản lý học sinh
Công tác bảo đảm
Hoạt động phong trào
Tuyển sinh
Góc học sinh
Kỳ thi THPT QG năm 2018
Trang thơ
Giới thiệu sách
Thư viện điện tử
Thư viện điện tử
Hình ảnh
Liên kế website

Lời hay ý đẹp
Không có gì ngu bằng một người có giáo dục, nếu bạn loại bỏ những điều mà anh ta được giáo dục.
Không học một cái gì thì khỏi quên một cái gì cả.
Thà đừng sinh ra đời còn hơn là bị thất học.
Sự giáo dục bắt đầu từ lòng mẹ, mỗi lời thốt ra cho đứa trẻ nghe dẫn tới việc tạo thành tính khí của chúng.
Người khôn học được nhiều điều ở người ngu hơn là người ngu học được ở người khôn.
Không có bóng tối, chỉ có sự ngu dốt thôi.
Kiến thức càng tăng, hoài nghi càng lắm.
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người và để tự khẳng định mình.
*Hãy nhìn ra thế giới xung quanh để thấy rằng bạn vẫn còn rất hạnh phúc so với những đau khổ mà người khác đang phải gánh chịu.
Con đường học vấn là con đường ngắn nhất để dẫn đến thành công!
Họ vẫn hoài thích nói "hình như"
Nhưng đôi khi biết nó là chắc chắn
Bởi chỉ nắm trong tay những điều chưa chắc chắn
Người ta thường hay nói "hình như"
“Một ngày ngồi trách móc sao bằng một giờ làm việc. Một giờ này làm lòng ta nhẹ và túi ta nặng.” – Benjamin Franklin
Thà phải tìm hiểu sự thật suốt đêm còn hơn phải nghi ngờ nó suốt đời.” F. Engels (1820–1895)
Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi người hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ.
Trí tuệ không phải là trí tuệ nếu chỉ được rút ra từ sách vở!
Thống kê
Lượt truy cập : 4314200
Đang trực tuyến : 27440


 
 
Hoạt động công đoàn
Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong CBGV-NV ngành Giáo Dục & Đào Tạo Hà Nội năm 2013

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC HÀ NỘI

 

 


Số: 01/KH- CĐGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2013

 

 

KẾ HOẠCH

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA TRONG CBGV-NV NGÀNH GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI NĂM 2013

 

Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-LĐLĐ ngày 18/12/2012 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội về việc phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ Thủ đô năm 2013, chương trình công tác của Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội năm học 2012-2013 và hưởng ứng các phong trào thi đua do Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành phố Hà Nội phát động, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2013, chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XV, Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XIV, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI. Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội phát động phong trào thi đua trong CBGV-NV và các cấp Công đoàn Giáo dục Thủ đô với các nội dung trọng tâm như sau:

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          1. Động viên toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGV-NV) năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua công tác với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm học 2012 - 2013, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XV, Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XIV và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI.

          2. Gắn kết phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của ngành, địa phương, đơn vị và các cấp Công đoàn. Tổ chức triển khai đến 100% các công đoàn cơ sở và CBGV-NV phù hợp với tình hình thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực như: duy trì và nâng cao chất lượng dạy học, tham gia chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo đời sống CBGV-NV, thực hành chống lãng phí, đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS.

          3. Tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong các phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn.

II- NỘI DUNG THI ĐUA

1. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CBGV-NV trọng tâm là phong trào thi đua “Hai tốt” phấn đấu đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”; Phát triển và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua như: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học, sáng tạo” … tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng việc làm và hành động cụ thể. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm học 2012 - 2013, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XV, Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XIV, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, chào mừng các sự kiện chính trị và các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước, Thủ đô và của tổ chức Công đoàn.

2. Vận động CBCCVCLĐ phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng dạy học, gắn với cuộc vận động xây dựng: “Người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”; Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

          3. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu của việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2012 – 2013, trong đó trọng tâm là nhiệm vụ “Chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động” và nhiệm vụ “Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh”.

III- THỜI GIAN TỔ CHỨC, PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA

- Để phong trào đạt hiệu quả thiết thực, các cấp công đoàn cần tập trung tổ chức phát động phong trào thi đua trong năm 2013 theo các đợt như sau:

+ Đợt 1: Từ tháng 01/01/2013 đến 31/3/2013 với chủ đề Mừng Đảng, mừng xuân, mừng Đất nước và Thủ đô đổi mới”, chào mừng 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XV;

+ Đợt 2: Từ 01/4/2013 đến 30/6/2013, chào mừng 38 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, 127 năm ngày Quốc tế lao động và chào mừng 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2012-2013.

+ Đợt 3: Từ 01/7/2013 đến 31/12/2013, chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, chào mừng 84 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, chào mừng 68 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, chào mừng ngày giải phóng Thủ đô 10/10, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ năm 2013.

IV- CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Thi đua ái quốc, Chỉ thị 39- CT/TW của Bộ Chính trị “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”; nâng cao nhận thức của các cấp Công đoàn và cán bộ, đoàn viên về ý nghĩa của phong trào thi đua làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của từng cấp, từng đơn vị và cá nhân; tạo thành phong trào hành động cách mạng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước trong năm 2013.

          2. Phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần giải quyết các vấn đề khó khăn, cấp bách của ngành, địa phương và đơn vị . Cùng với việc tổ chức phát động, tổng kết phong trào thi đua chung hàng năm, cần phải quan tâm phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung và hình thức phù hợp, bảo đảm thiết thực và hiệu quả. Đánh giá kết quả thi đua và công nhận danh hiệu thi đua phải đảm bảo các tiêu chí đề ra phù hợp với nhiệm vụ công tác của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị và mỗi cá nhân.

          3. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, phát hiện kịp thời nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, quan tâm khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nhiệm vụ chính trị, kế hoạch nhiệm vụ năm học của ngành, địa phương, cơ sở và kế hoạch của Công đoàn Giáo dục Hà Nội, công đoàn cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch báo cáo cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền cùng cấp chỉ đạo và phát động thi đua đồng loạt tại đơn vị.

2. Tổ chức phát động thi đua, đăng ký giao ước thi đua và động viên 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu: “Người tốt, việc tốt”, "Giáo viên dạy giỏi", “Chiến sĩ thi đua”, "Sáng kiến, sáng tạo” và các danh hiệu thi đua khác theo Luật Thi đua, khen thưởng và UBND Thành phố đã ban hành.

3. Lựa chọn các hình thức, biện pháp thích hợp với đơn vị để tổ chức phát động thi đua ngắn hạn theo đợt, tổ chức đăng ký giao ước thi đua. Kịp thời biểu dương khen thưởng và nhân rộng điển hình xuất sắc trong phong trào thi đua, tổ chức các hình thức tôn vinh “Người tốt, việc tốt”, “Giáo viên dạy giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” thiết thực, hiệu quả.

Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Hà Nội đề nghị các cấp công đoàn giáo dục phối hợp với chính quyền, triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát động phong trào thi đua. Đồng thời sơ, tổng kết, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và các cuộc vận động

 

 

Nơi nhận:

- Thường trực LĐLĐ TP;

- HĐ Thi đua, Khen thưởng ngành;

- CĐGD quận, huyện, thị xã và CĐCS trực thuộc;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Trần Thị Thu Hà

 Tin khác
Gặp mặt trao thưởng học sinh giỏi năm học 2010-2011
 
Thông báo mới
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 - 2021
THỜI GIAN BIỂU CỦA HỌC SINH NỘI TRÚ
QUY TRÌNH THỦ TỤC DỰ TUYỂN NĂM 2020 - 2021
Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021
Thông báo về việc tổ chức lớp học trực tuyến – Khối 9 và Khối 12
Hướng dẫn công dân đăng ký giải quyết thủ tục chuyển trường ngoại tỉnh qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
Thư Ngỏ
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 -2020
ĐƠN XIN HỌC LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG ANH CHỨNG CHỈ IELTS QUỐC TẾ
5. ĐƠN XIN HỌC LỚP TIẾNG ANH HỌC THUẬT NÂNG CAO LOP 6, 7
DỰ KIẾN TUYỂN SINH LỚP TIẾNG ANH HỌC THUẬT
DỰ KIẾN TUYỂN SINH LỚP TIẾNG ANH CHỨNG CHỈ IELTS QUỐC TÊ
QUY TRÌNH THỦ TỤC DỰ TUYỂN NĂM HỌC 2019 - 2020
Video - clip
Tuần lễ trải nghiệm môi trường quân đội của khối 11năm học 2019
Tuần lễ trải nghiệm môi trường quân đội của khối 10 năm học 2019
Tuần lễ trải nghiệm môi trường quân đội của khối 8 năm học 2019
LỄ KỈ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG BẢO VỆ TỔ QUỐC HẠNG NHÌ CỦA TRƯỜNG THCS – THPT TRẦN QUỐC TUẤN
Toàn cảnh trường THCS-THPT Trần Quốc Tuấn
Xem thêm
 


Copyright by Trường THCS - THPT Trần Quốc Tuấn


loét bàn chân