Danh mục
Cơ cấu tổ chức
Lịch công tác
Hoạt động chuyên môn
Công tác chủ nhiệm
Quản lý học sinh
Công tác bảo đảm
Hoạt động phong trào
Tuyển sinh
Góc học sinh
Kỳ thi THPT QG năm 2021
Trang thơ
Thủ tục hành chính
Giới thiệu sách
Thư viện điện tử
Thư viện điện tử
Hình ảnh
Liên kế website

Lời hay ý đẹp
Không có gì ngu bằng một người có giáo dục, nếu bạn loại bỏ những điều mà anh ta được giáo dục.
Không học một cái gì thì khỏi quên một cái gì cả.
Thà đừng sinh ra đời còn hơn là bị thất học.
Sự giáo dục bắt đầu từ lòng mẹ, mỗi lời thốt ra cho đứa trẻ nghe dẫn tới việc tạo thành tính khí của chúng.
Người khôn học được nhiều điều ở người ngu hơn là người ngu học được ở người khôn.
Không có bóng tối, chỉ có sự ngu dốt thôi.
Kiến thức càng tăng, hoài nghi càng lắm.
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người và để tự khẳng định mình.
*Hãy nhìn ra thế giới xung quanh để thấy rằng bạn vẫn còn rất hạnh phúc so với những đau khổ mà người khác đang phải gánh chịu.
Con đường học vấn là con đường ngắn nhất để dẫn đến thành công!
Họ vẫn hoài thích nói "hình như"
Nhưng đôi khi biết nó là chắc chắn
Bởi chỉ nắm trong tay những điều chưa chắc chắn
Người ta thường hay nói "hình như"
“Một ngày ngồi trách móc sao bằng một giờ làm việc. Một giờ này làm lòng ta nhẹ và túi ta nặng.” – Benjamin Franklin
Thà phải tìm hiểu sự thật suốt đêm còn hơn phải nghi ngờ nó suốt đời.” F. Engels (1820–1895)
Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi người hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ.
Trí tuệ không phải là trí tuệ nếu chỉ được rút ra từ sách vở!
Thống kê
Lượt truy cập : 6565652
Đang trực tuyến : 1648


 
 
Kết quả học tập
Danh sách học sinh tiên tiến được khen thưởng cả năm - Khối THPT


Trường THCS-THPT TRẦN QUỐC TUẤN 

              DSHS TIÊN TIẾN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG CẢ NĂM - THPT
                                     Năm học 2012-2013

TT TTL  Lớp   Họ và tên Ngày sinh Học lực Hạnh kiểm Danh hiệu thi đua

1

1

10A

Nguyễn Hữu

Bảo

23/09/1997

Khá

Khá

HS tiên tiến

2

2

10A

Nguyễn Chí

Hiếu

8/2/1997

Khá

Khá

HS tiên tiến

3

3

10A

Nguyễn Đàm Trung

Hiếu

15/04/1997

Khá

Tốt

HS tiên tiến

4

4

10A

Trần Anh

Hiếu

30/08/1997

Khá

Tốt

HS tiên tiến

5

5

10A

Vũ Cẩm

Hiếu

10/9/1997

Khá

Tốt

HS tiên tiến

6

6

10A

Lê Việt

Hoàng

16/10/1997

Khá

Tốt

HS tiên tiến

7

7

10A

Lê Trung

Kiên

22/01/1997

Khá

Tốt

HS tiên tiến

8

8

10A

Phạm Thị Lệ

Kim

5/11/1997

Khá

Tốt

HS tiên tiến

9

10

10A

Nguyễn Phương

Thảo

26/06/1997

Khá

Tốt

HS tiên tiến

10

11

10A

Phạm Quốc

Tuấn

5/8/1997

Khá

Tốt

HS tiên tiến

11

12

10A

Nguyễn Thanh

Tùng

2/6/1997

Khá

Tốt

HS tiên tiến

12

1

10B

Hoàng Thị Phương

Anh

6/2/1997

Khá

Tốt

HS tiên tiến

13

2

10B

Đỗ Văn

Hạnh

12/8/1997

Khá

Tốt

HS tiên tiến

14

3

10B

Vũ Văn

Huy

19/05/1997

Khá

Tốt

HS tiên tiến

15

4

10B

Nguyễn Diệu

Linh

27/05/1997

Khá

Tốt

HS tiên tiến

16

5

10B

Kongmany-Sou

liya

12/2/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

17

6

10B

Tô Vũ Tuấn

Nghĩa

27/04/1997

Khá

Tốt

HS tiên tiến

18

7

10B

Nguyễn Triệu

Quang

8/11/1997

Khá

Tốt

HS tiên tiến

19

8

10B

Anosay-Souliya

Seng

6/4/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

20

9

10B

Nguyễn Linh

Trang

31/07/1997

Khá

Khá

HS tiên tiến

21

1

10C

Đỗ Thế Chí

Công

22/05/1997

Khá

Tốt

HS tiên tiến

22

2

10C

Mai Xuân

Hiếu

17/03/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

23

3

10C

Nguyễn Thị

Ly

18/09/1997

Khá

Tốt

HS tiên tiến

24

4

10C

Trần Thành

Nghĩa

18/05/1997

Khá

Khá

HS tiên tiến

25

5

10C

Trần Thị

Thỏa

18/05/1997

Khá

Tốt

HS tiên tiến

26

6

10C

Nguyễn Hữu

6/4/1997

Khá

Tốt

HS tiên tiến

27

1

10D

Phạm Thái

An

6/4/1997

Khá

Tốt

HS tiên tiến

28

2

10D

Trịnh Phương

Anh

12/11/1997

Khá

Tốt

HS tiên tiến

29

3

10D

Nguyễn Việt

Cường

18/12/1997

Khá

Tốt

HS tiên tiến

30

4

10D

Phạm Văn

Dương

23/07/1997

Khá

Tốt

HS tiên tiến

31

5

10D

Hoàng Mạnh

Hùng

4/11/1997

Khá

Tốt

HS tiên tiến

32

6

10D

Bành Thị Ngọc

Lan

21/09/1997

Khá

Tốt

HS tiên tiến

33

7

10D

Nguyễn Bảo

Ninh

1/6/1997

Khá

Tốt

HS tiên tiến

34

8

10D

Phạm Minh

Phương

9/5/1997

Khá

Khá

HS tiên tiến

35

9

10D

Đặng Thu

Thảo

25/09/1997

Khá

Tốt

HS tiên tiến

36

10

10D

Nguyễn Thị Thanh

Thảo

30/03/1997

Khá

Tốt

HS tiên tiến

37

11

10D

Nguyễn Thủy

Tiên

1/7/1997

Khá

Tốt

HS tiên tiến

38

1

11A

Nguyễn Huy

Bách

19/05/1996

Khá

Khá

HS tiên tiến

39

2

11A

Lê Minh

Châu

17/10/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

40

3

11A

Tạ Thị Mỹ

Duyên

21/06/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

41

4

11A

Đỗ Hoàng Anh

Nghĩa

6/2/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

42

5

11A

Nguyễn Đức

Thiệu

2/12/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

43

6

11A

Nguyễn Thanh

Thúy

27/07/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

44

7

11A

Nguyễn Đức

Trương

8/12/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

45

8

11A

Nguyễn Duy

Tuấn

21/01/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

46

9

11A

Nguyễn Đàm

Tùng

5/8/1996

Khá

Khá

HS tiên tiến

47

10

11A

Phạm Văn

Tùng

13/05/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

48

11

11A

Nguyễn Văn

23/12/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

49

1

11B

Nguyễn Việt

Anh

21/07/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

50

2

11B

Nguyễn Tiến

Dũng

22/12/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

51

3

11B

Nguyễn Mỹ

Hảo

26/01/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

52

4

11B

Vũ Thị Thu

Hiền

16/07/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

53

5

11B

Phạm Văn

Hướng

22/04/1996

Khá

Khá

HS tiên tiến

54

6

11B

Nguyễn Ngọc

Sáng

18/04/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

55

7

11B

NonNa Lin-Sin Pa

Seuth

3/8/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

56

8

11B

Nguyễn Đình

Thọ

30/10/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

57

9

11B

Nguyễn Hữu

Tiến

19/07/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

58

10

11B

Nguyễn Văn

Trọng

28/05/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

59

11

11B

SonMiXay-SaVangChacKa

Vane

12/3/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

60

12

11B

BouaNgeune-Phone My

Xay

22/10/1992

Khá

Tốt

HS tiên tiến

61

1

11C

Nguyễn Mạnh Việt

Anh

13/03/1996

Khá

Khá

HS tiên tiến

62

2

11C

Phạm Nguyễn Thế

Anh

21/03/1996

Khá

Khá

HS tiên tiến

63

3

11C

Đỗ Mạnh

Cường

2/3/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

64

4

11C

Nguyễn Thị Lê

Dung

18/01/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

65

5

11C

Trần Quang

Đạt

20/03/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

66

6

11C

Lê Minh

Đức

13/03/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

67

7

11C

Nguyễn Minh

Đức

2/2/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

68

8

11C

Phạm Mạnh

Đức

20/11/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

69

9

11C

Lưu Danh

Hải

6/10/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

70

10

11C

Lê Quang

Hiếu

9/12/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

71

11

11C

Cung Quang

Huy

19/06/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

72

12

11C

Lưu Thị Hồng

Khanh

5/11/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

73

13

11C

Lê Phương

Thảo

1/11/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

74

1

11D

Ngô Dương

Anh

24/08/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

75

2

11D

Đào Hải

Đăng

20/02/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

76

3

11D

Phan Minh

Đức

24/04/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

77

4

11D

Phạm Hữu

Đức

17/01/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

78

5

11D

Mai Trung

Hiếu

10/9/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

79

6

11D

Nông Việt

Hoàng

28/05/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

80

7

11D

Nguyễn Triệu

Khánh

15/07/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

81

8

11D

Hoàng Thị

Lan

4/9/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

82

9

11D

Hoàng Thị

Lệ

4/9/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

83

10

11D

Lê Thùy

Linh

26/10/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

84

11

11D

Đỗ Hải

Nam

30/09/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

85

12

11D

Nguyễn Thị

Phượng

23/05/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

86

1

11E

Đoàn Việt

Anh

20/05/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

87

2

11E

Lê Tú

Cảnh

5/3/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

88

3

11E

Cao Ngọc

Duy

6/11/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

89

4

11E

Nguyễn Hữu

Dũng

5/11/1996

Khá

Khá

HS tiên tiến

90

5

11E

Chu Thanh

23/11/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

91

6

11E

Nguyễn Đức

Hoàng

11/7/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

92

7

11E

Phạm Văn

Kiên

14/06/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

93

8

11E

Nguyễn Tùng

Lâm

30/06/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

94

9

11E

Vũ Thành

Long

12/5/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

95

10

11E

Nguyễn Hải

Nam

6/5/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

96

11

11E

Trương Hồng

Ngọc

16/09/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

97

12

11E

Hoàng Tuấn

Sơn

18/03/1996

Khá

Tốt

HS tiên tiến

98

1

12A

Cao Hoàng

Anh

24/08/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

99

2

12A

Nguyễn Bảo

Anh

21/05/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

100

3

12A

Phạm Ngọc

Anh

11/11/1995

Khá

Khá

HS tiên tiến

101

4

12A

Bùi Quốc

Duy

13/09/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

102

5

12A

Đỗ Trung

Đạt

9/1/1995

Khá

Khá

HS tiên tiến

103

6

12A

Hồ Thành

Đạt

23/10/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

104

7

12A

Trần Thị Thanh

Huyền

10/2/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

105

8

12A

Hà Ngọc

Khánh

16/02/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

106

9

12A

Lê Tuấn

Minh

6/4/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

107

10

12A

Nguyễn Thị Bích

Ngọc

6/6/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

108

11

12A

Vũ Thị

Nhung

27/10/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

109

12

12A

Hoàng Giang

Thanh

24/01/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

110

13

12A

Nguyễn Hoàng

Tôn

26/08/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

111

1

12B

Nguyễn Minh

Hoàng

16/10/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

112

2

12B

Nguyễn Duy

Khánh

27/09/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

113

3

12B

Mai Hiển

Kiên

1/5/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

114

4

12B

Lê Nhật Mỹ

Linh

20/11/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

115

5

12B

Nguyễn Hoàng

Long

3/11/1995

Khá

Khá

HS tiên tiến

116

6

12B

Nguyễn Hương

Ly

22/01/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

117

7

12B

Đặng Quang

Minh

28/05/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

118

8

12B

Đỗ Anh Quang

Minh

21/08/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

119

9

12B

Nguyễn Hồng

Nguyên

26/10/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

120

10

12B

KhamKo- A Phai

Phong

13/12/1993

Khá

Tốt

HS tiên tiến

121

11

12B

Vũ Hồng

Phi

16/06/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

122

12

12B

Lê Đức Hồng

Quang

6/6/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

123

13

12B

Hoàng Thị Anh

Thư

27/12/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

124

14

12B

Lê Đình Thanh

Tùng

4/4/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

125

15

12B

Lương Văn

Tuấn

25/10/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

126

16

12B

Phạm Thị

Yến

20/08/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

127

17

12B

SanTiSouk-ChaLeun

Sack

23/04/1993

Khá

Tốt

HS tiên tiến

128

18

12B

Som Boune-Say A

Vong

30/01/1994

Khá

Tốt

HS tiên tiến

129

19

12B

Souk Som Vang- Kham Pha

Chan

30/12/1994

Khá

Tốt

HS tiên tiến

130

20

12B

SouLyVane-Vong

Sa

17/07/1994

Khá

Tốt

HS tiên tiến

131

21

12B

Vi Sa- ThaNy A

Xay

22/09/1992

Khá

Tốt

HS tiên tiến

132

1

12C

Nguyễn Hải

Anh

22/03/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

133

2

12C

Vũ Xuân Tuấn

Anh

22/08/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

134

3

12C

Nguyễn Tiến

Dũng

21/06/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

135

4

12C

Mai Công

Đoàn

18/01/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

136

5

12C

Lê Hồng

10/2/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

137

6

12C

Đặng Thị Thu

Huyền

2/10/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

138

7

12C

Nguyễn Như

Khánh

27/09/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

139

8

12C

Phạm Trung

Kiên

5/4/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

140

9

12C

Hà Đức

Lộc

20/01/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

141

10

12C

Nguyễn Thị ánh

Nguyệt

22/10/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

142

11

12C

Trịnh Việt

Phương

6/9/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

143

12

12C

Phan Bảo

Sơn

11/9/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

144

13

12C

Nguyễn Thị Thanh

Tâm

14/11/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

145

14

12C

Hoàng Việt

Thanh

30/09/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

146

15

12C

Bùi Thu

Thảo

8/1/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

147

16

12C

Đỗ Minh

Tiến

1/7/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

148

17

12C

Lưu Thị Huyền

Trang

14/11/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

149

1

12E

Nguyễn Thị Lan

Anh

1/12/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

150

2

12E

Nguyễn Tú

Anh

8/8/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

151

3

12E

Lưu Danh

Chính

2/2/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

152

4

12E

Khuất Tiến

Đạt

16/10/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

153

5

12E

Hà Thị

Hiền

29/09/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

154

6

12E

Dương ánh

Nguyệt

1/12/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

155

7

12E

Phan Huy

Nhạc

9/8/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiến

156

8

12E

Nguyễn Chí

Thanh

22/05/1995

Khá

Tốt

HS tiên tiếnTin khác
DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI TOÁN TRÊN INTERNET CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2012-2013
Danh sách học sinh giỏi Thành Phố năm học 2012 - 2013
Danh sách học sinh Tiên Tiến Khối THPT học kỳ I năm học 2012 - 2013
Danh sách học sinh Tiên Tiến Khối THCS học kỳ I năm học 2012 - 2013
Danh sách học sinh Giỏi học kỳ I năm học 2012 - 2013
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH CÁN BỘ LỚP, CÁN BỘ ĐOÀN, CÁN BỘ ĐỘI TIÊU BIỂU TRONG NĂM HỌC 2011 – 2012
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HS GIỎI TIÊU BIỂU
 
Thông báo mới
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2022 - 2023
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022 - 2023
THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG KHỐI 7, 8, 9, 11 NĂM HỌC 2022 - 2023
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2022 - 2023
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2022 - 2023
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH BỔ TRỢ THPT THEO CHUẨN ĐẦU RA IELTS
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH BỔ TRỢ THCS THEO CHUẨN ĐẦU RA CAMBRIDGE
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH BỔ TRỢ VỚI GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI
THỜI GIAN BIỂU CỦA HỌC SINH NỘI TRÚ
Hướng dẫn công dân đăng ký giải quyết thủ tục chuyển trường ngoại tỉnh qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
Video - clip
CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ GẶP MẶT KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11. 2021
BÀI HÁT: MÁI TRƯỜNG TRỌN NIỀM TIN
Chúc Mừng Năm Mới Nước CHDCND Lào 2021
Chuyên đề: " Nói không với thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện"
Tuần lễ trải nghiệm môi trường quân đội của khối 11năm học 2019
Xem thêm
 


Copyright by Trường THCS - THPT Trần Quốc Tuấn


loét bàn chân