Danh mục
Cơ cấu tổ chức
Lịch công tác
Hoạt động chuyên môn
Công tác chủ nhiệm
Quản lý học sinh
Công tác bảo đảm
Hoạt động phong trào
Tuyển sinh
Góc học sinh
Kỳ thi THPT QG năm 2021
Trang thơ
Thủ tục hành chính
Giới thiệu sách
Thư viện điện tử
Thư viện điện tử
Hình ảnh
Liên kế website

Lời hay ý đẹp
Không có gì ngu bằng một người có giáo dục, nếu bạn loại bỏ những điều mà anh ta được giáo dục.
Không học một cái gì thì khỏi quên một cái gì cả.
Thà đừng sinh ra đời còn hơn là bị thất học.
Sự giáo dục bắt đầu từ lòng mẹ, mỗi lời thốt ra cho đứa trẻ nghe dẫn tới việc tạo thành tính khí của chúng.
Người khôn học được nhiều điều ở người ngu hơn là người ngu học được ở người khôn.
Không có bóng tối, chỉ có sự ngu dốt thôi.
Kiến thức càng tăng, hoài nghi càng lắm.
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người và để tự khẳng định mình.
*Hãy nhìn ra thế giới xung quanh để thấy rằng bạn vẫn còn rất hạnh phúc so với những đau khổ mà người khác đang phải gánh chịu.
Con đường học vấn là con đường ngắn nhất để dẫn đến thành công!
Họ vẫn hoài thích nói "hình như"
Nhưng đôi khi biết nó là chắc chắn
Bởi chỉ nắm trong tay những điều chưa chắc chắn
Người ta thường hay nói "hình như"
“Một ngày ngồi trách móc sao bằng một giờ làm việc. Một giờ này làm lòng ta nhẹ và túi ta nặng.” – Benjamin Franklin
Thà phải tìm hiểu sự thật suốt đêm còn hơn phải nghi ngờ nó suốt đời.” F. Engels (1820–1895)
Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi người hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ.
Trí tuệ không phải là trí tuệ nếu chỉ được rút ra từ sách vở!
Thống kê
Lượt truy cập : 8560076
Đang trực tuyến : 9804


 
 
Hoạt động công đoàn
hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI               

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        

          Số:  9190 /SGD&ĐT-VP 

              V/v hướng dẫn công tác thi đua,  khen

                        thưởng năm học 2013-2014                

                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

                       Hà Nội, ngày  27   tháng  9  năm 2013 

    

                       Kính gửi:    - Trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã.

                                                 - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

 

          Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 14/6/2005; Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; Thực hiện quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Sở GD&ĐT Hà Nội hướng dẫn về đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đầu năm như sau:

Việc đăng ký danh hiệu thi đua của các tập thể, cá nhân trong Ngành được thực hiện vào đầu năm học sau khi đã được thảo luận và thống nhất tai Hội nghị cán bộ viên chức của đơn vị, không hạn chế số lượng đăng ký. Tuy nhiên để việc xét, trình các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cuối năm đảm bảo nguyên tắc bầu chọn được những tập thể và cá nhân xuất sắc, tiêu biểu, số lượng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được xét cho các đơn vị, cá nhân được thực hiện theo quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội  cụ thể như sau:

        A. ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ:

         1 . Danh hiệu thi đua:

            a) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”(CSTĐ CS):

          * Đơn vị đạt danh hiệu ”Tập thể Lao động xuất sắc”: số lượng CSTĐ CS được xét không quá 25% trong tổng số cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến .

          * Đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”: số lượng CSTĐ CS được xét không quá 20% trong tổng số cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

          * Đơn vị không đạt danh hiệu thi đua: số lượng CSTĐ CS được xét không quá 15% trong tổng số cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

           b) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp thành phố”, “CSTĐ cấp toàn quốc”:

         Các cá nhân đăng ký phải căn cứ vào thành tích đã đạt trong năm và các năm học trước đối chiếu với tiêu chuẩn theo qui định của Luật Thi đua - Khen thưởng để đăng ký danh hiệu CSTĐ cấp thành phố (hoặc toàn quốc). Số lượng: được xét không quá  01 cá nhân/đơn vị  (nếu có)

         c) Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Tập thể Lao động xuất sắc”:

        * Căn cứ vào tiêu chuẩn của Luật Thi đua-Khen thưởng việc xét, trình được thực hiện như quy định của năm học 2013 -2014.

        * Riêng đối với các tập thể nhỏ (tổ, khoa, phòng):

   + Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” xét, trình cho các tập thể có thành tích nổi bật, tiêu biểu như: có học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học giỏi quốc gia hoặc có học sinh đạt giải quốc tế; có giáo viên đạt giải cao trong các Hội thi giáo viên dạy giỏi quốc gia, cấp Thành phố.

   + Số lượng Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” được xét tặng cụ thể như sau:

         - Đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, Cờ thi đua xuất sắc: số lượng được xét không quá 02 tổ, khoa, phòng.

          - Đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”: số lượng được xét không quá 01  tổ, khoa, phòng.

          - Đơn vị không đạt danh hiệu thi đua: số lượng được xét không quá 01  tổ, khoa, phòng (nếu có).

         d) Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, Bộ GD&ĐT và UBND Thành phố:

    Thực hiện theo qui định của Luật Thi đua - Khen thưởng trong đó lưu ý các đơn vị đề nghị xét tặng Cờ thi TĐXS thành tích tại thời điểm đề nghị phải thực sự xuất sắc, tiêu biểu dẫn đầu các mặt công tác, có mô hình mới, nhân tố mới để các đơn vị trong ngành học tập.

            2. Hình thức khen thưởng:

        * Bằng khen UBND Thành phố, Bằng khen Bộ GD&ĐT và các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước: Các đơn vị, cá nhân cần nghiên cứu kỹ tiêu chuẩn, căn cứ vào thành tích đã đạt được trong năm và các năm học trước để đăng ký các hình thức khen thưởng đúng theo tiêu chuẩn đã quy định.

     Về số lượng: mỗi đơn vị được xét không quá 01 tập thể hoặc cá nhân ở mỗi hình thức khen thưởng (nếu có).   

      Lưu ý: - Với Cán bộ quản lý:  đơn vị phải đạt danh hiệu Tập thể LĐXS;

                 - Với cán bộ, giáo viên, nhân viên đề nghị xét tặng Bằng khen UBND Thành phố, Bộ GD&ĐT:  thành tích trong 2 năm học đề nghị xét tặng Bằng khen, cá nhân phải có Giấy khen của Giám đốc Sở về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

        * Giấy khen của Giám đốc sở: được xét tặng trong dịp tổng kết các Hội thi và khen thưởng theo chuyên đề;

        Đối với các tập thể và cá nhân đề nghị khen vào dịp tổng kết năm học phải nêu rõ thành tích xuất sắc, tiêu biểu đề nghị Hội đồng xét tặng (có trích ngang thành tích).

            B. ĐỐI VỚI CÁC QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ:

           Các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã đối chiếu với tiêu chuẩn và trên cơ sở thành tích, các điều kiện về cơ sở vật chất đạt được trong các năm học, hướng dẫn các đơn vị đăng ký các danh hiệu thi đua, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân .

            1. Danh hiệu thi đua:           

a) Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc:

             * Số lượng được xét đối với các đơn vị đề nghị mới trong năm học không quá 01 trường (nếu có) ở mỗi cấp học;

             * Tỉ lệ Tập thể được đề nghị tặng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” không quá 15% số tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” thuộc đơn vị ở mỗi cấp học (không hiệp y danh hiệu cho các tổ bộ môn).  

         b) Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, UBND Thành phố:

    Thực hiện theo qui định của Luật Thi đua-Khen thưởng trong đó lưu ý các đơn vị đề nghị xét tặng Cờ thi TĐXS thành tích tại thời điểm đề nghị phải thực sự xuất sắc, tiêu biểu dẫn đầu các mặt công tác, có mô hình mới, nhân tố mới để các đơn vị trong ngành học tập.

          2. Hình thức khen thưởng:

               a) Bằng khen của Bộ GD&ĐT:

           Mỗi quận, huyện, thị xã được xét không quá 01 tập thể hoặc cá nhân xuất sắc, tiêu biểu ở mỗi cấp học (nếu có) trong số các tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn.

           Lưu ý: - Với Cán bộ quản lý:  đơn vị phải đạt danh hiệu Tập thể LĐXS;

                      - Với cán bộ, giáo viên, nhân viên: thành tích trong 2 năm học đề nghị tặng Bằng khen phải có ít nhất một lần được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã hoặc Giám đốc Sở.

                 b) Bằng khen của UBND Thành phố:

          * Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Ngành chỉ xem xét và hiệp y gửi Hội đồng TĐ-KT Thành phố cho các trường thuộc quận, huyện, thị xã.

          * Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các quận, huyện, thị xã xét, trình Thành phố tặng Bằng khen, CSTĐ cấp Thành phố, CSTĐ toàn quốc cho các cá nhân của địa phương.

                c) Khen thưởng cấp Nhà nước:

        Cần căn cứ tiêu chuẩn theo quy định của Luật TĐ-KT , đối chiếu  thành tích đã đạt được của các đơn vị, cá nhân trong các năm học trước để đăng ký các hình thức khen thưởng theo đúng quy định.

             C. GỬI ĐĂNG KÝ THI ĐUA:

Các đơn vị gửi đăng ký thi đua (theo biểu mẫu gửi kèm) về Văn phòng Sở, đồng thời nhập dữ liệu đăng ký của đơn vị vào phần mềm quản lý dữ liệu công tác TĐ-KT.

          Thời hạn: - Gửi đăng ký thi đua trước ngày 20/11/2013

                          - Nhập dữ liệu đăng ký thi đua của đơn vị vào phần mềm quản lý dữ liệu công tác TĐ-KT từ ngày 20/11/2013 đến ngày 10/12/2013

     Sau thời gian trên đơn vị nào không gửi đăng ký thi đua (kèm theo dữ liệu đăng ký thi đua vào phần mềm QL thi đua khen thưởng) theo quy định coi như không đăng ký các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học.

           Người nhận:

        + Đ/c Trương Lệ Nhung, CV Văn phòng Sở, ĐT: 0439411228, 0912936683.

        + Đ/c Nguyễn Trọng Phúc, CV Văn phòng Sở, ĐT: 0439411228, 0916075286

          Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các đơn vị thực hiện đúng các nội dung nêu trên, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Ngành - Văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội.

 

 Nơi nhận:

- Như trên.

- Ban Giám đốc (để b/c)

- CĐ Ngành GD HN

- Các phòng ban Sở

- Lưu VT, VP.                                                       

                   TL. GIÁM ĐỐC

                    CHÁNH VĂN PHÒNG

    

                                  (Đã ký)                            

 

 

                                                      Hoàng Hữu Trung

 Tin khác
Gặp mặt trao thưởng học sinh giỏi năm học 2012-2013 cho các cháu là con cán bộ giáo viên, nhân viên của Trường Trần Quốc Tuấn
Hướng dẫn tổ chức cuộc thi "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG” năm 2013
Sắc Màu Yêu Thương
Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong CBGV-NV ngành Giáo Dục & Đào Tạo Hà Nội năm 2013
Gặp mặt trao thưởng học sinh giỏi năm học 2010-2011
 
Thông báo mới
THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG VÀO LỚP 10 ĐỢT 2 (TỪ NGÀY 01-15/07/2023)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023 - 2024
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2023 - 2024
THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG KHỐI 7, 8, 9, 11 NĂM HỌC 2023 - 2024
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH BỔ TRỢ THPT THEO CHUẨN ĐẦU RA IELTS
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH BỔ TRỢ THCS THEO CHUẨN ĐẦU RA CAMBRIDGE
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH BỔ TRỢ VỚI GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI
THỜI GIAN BIỂU CỦA HỌC SINH NỘI TRÚ
Hướng dẫn công dân đăng ký giải quyết thủ tục chuyển trường ngoại tỉnh qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
Video - clip
Giới thiệu tác phẩm "Võ Thị Sáu con người và huyền thoại" Lớp 11D1 trường Trần Quốc TuấnTQT
CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ GẶP MẶT KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11. 2021
BÀI HÁT: MÁI TRƯỜNG TRỌN NIỀM TIN
Chúc Mừng Năm Mới Nước CHDCND Lào 2021
Chuyên đề: " Nói không với thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện"
Xem thêm
 


Copyright by Trường THCS - THPT Trần Quốc Tuấn


loét bàn chân