Danh mục
Cơ cấu tổ chức
Lịch công tác
Hoạt động chuyên môn
Công tác chủ nhiệm
Quản lý học sinh
Công tác bảo đảm
Hoạt động phong trào
Tuyển sinh
Góc học sinh
Kỳ thi THPT QG năm 2021
Trang thơ
Thủ tục hành chính
Giới thiệu sách
Thư viện điện tử
Thư viện điện tử
Hình ảnh
Liên kế website

Lời hay ý đẹp
Không có gì ngu bằng một người có giáo dục, nếu bạn loại bỏ những điều mà anh ta được giáo dục.
Không học một cái gì thì khỏi quên một cái gì cả.
Thà đừng sinh ra đời còn hơn là bị thất học.
Sự giáo dục bắt đầu từ lòng mẹ, mỗi lời thốt ra cho đứa trẻ nghe dẫn tới việc tạo thành tính khí của chúng.
Người khôn học được nhiều điều ở người ngu hơn là người ngu học được ở người khôn.
Không có bóng tối, chỉ có sự ngu dốt thôi.
Kiến thức càng tăng, hoài nghi càng lắm.
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người và để tự khẳng định mình.
*Hãy nhìn ra thế giới xung quanh để thấy rằng bạn vẫn còn rất hạnh phúc so với những đau khổ mà người khác đang phải gánh chịu.
Con đường học vấn là con đường ngắn nhất để dẫn đến thành công!
Họ vẫn hoài thích nói "hình như"
Nhưng đôi khi biết nó là chắc chắn
Bởi chỉ nắm trong tay những điều chưa chắc chắn
Người ta thường hay nói "hình như"
“Một ngày ngồi trách móc sao bằng một giờ làm việc. Một giờ này làm lòng ta nhẹ và túi ta nặng.” – Benjamin Franklin
Thà phải tìm hiểu sự thật suốt đêm còn hơn phải nghi ngờ nó suốt đời.” F. Engels (1820–1895)
Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi người hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ.
Trí tuệ không phải là trí tuệ nếu chỉ được rút ra từ sách vở!
Thống kê
Lượt truy cập : 6565684
Đang trực tuyến : 1712


 
 
Hoạt động công đoàn
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2016-2017

HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ

TRƯỜNG THCS – THPT TRẦN QUỐC TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                             Hà Nội, ngày 1 tháng 10  năm 2016


              PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA

NĂM HỌC 2016-2017

 
           Căn cứ Thông tư Số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03/4/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục;

          Căn cứ hệ thống các văn bản trong tài liệu hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục –đào tạo năm học 2016-2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phòng Giáo dục- đào tạo quận Nam Từ Liêm.

          Căn cứ vào kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2016-2017 của trường THCS THPT Trần Quốc Tuấn

           Công đoàn nhà trường phát động các phong trào thi đua năm học 2016-2017 tới toàn thể CB-GV-NV nhà trường như sau:


I.  MỤC ĐÍCH CỦA PHONG TRÀO THI ĐUA.

1. Tổ chức phong trào thi đua nhằm tạo động lực động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân phát huy truyền thống yêu nước, hăng hái thi đua “dạy tốt, học tốt”, năng động, sáng tạo, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển giáo dục và đào tạo năm  học  2016-2017.

2. Qua phong trào thi đua phát hiện ra những tấm gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến để nhân diện rộng trong toàn nhà trường, góp phần xây dựng trường THCS THCS THPT Trần Quốc Tuấn ngày một  phát triển toàn diện.

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA.

1. Tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, gắn với việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” , đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh; củng cố và tăng cường niềm tin của đội ngũ giáo viên, học sinh và phụ huynh vào sự lãnh đạo của Đảng.

- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt Quy định về đạo đức nhà giáo; tự học về công nghệ thông tin, ngoại ngữ  và có giải pháp đổi mới trong dạy học và công tác;

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt ”, phong trào lao động sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp dạy học và quản lý. Tập trung đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tổ chức tốt các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm học 2016 - 2017.

-  Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung, cải tiến công tác thi đua để hoàn thành cơ bản nội dung Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục;


2. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc học tập và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương trong giai đoạn mới, góp phần ngăn chặn tình trạng vi phạm đạo đức đối với nhà giáo và bạo lực học đường trong học sinh; và hạn chế tối đa tình trạng vi phạm pháp luật về ATGT; Tăng cường giáo dục đạo đức pháp luật, nếp sống văn minh thanh lịch cho học sinh.


3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và trong dạy học. Tích cực đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới toàn diện nhà trường. Tham gia thi GV giỏi các cấp ; Cải cách quản lý giáo dục, trong đó tập trung đổi mới cơ chế tài chính, cải cách hành chính, tăng cường công tác thanh tra;


4. Huy động sức mạnh tổng hợp, phát huy tốt những thành tích về phổ cập giáo dục, không ngừng nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS; nâng cao mặt bằng dân trí, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phổ cập tin học, ngoại ngữ cho học sinh; giữ vững kết quả về tỉ lệ tốt nghiệp. Nâng cao số lượng và chất lượng học sinh giỏi cấp Cụm, Quận và Thành phố..


5. Tổ chức thực hiện sâu rộng cuộc vận động "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm" mà trọng tâm là triển khai thực hiện 3 công khai (chất lượng đào tạo; các điều kiện CSVC, đội ngũ GV; thu chi tài chính) và 4 kiểm tra (việc phân bổ và sử dụng ngân sách GDĐT; việc thu và sử dụng học phí trong các nhà trường; việc sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của người dân và các tổ chức cho nhà trường; việc thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp và xây dựng nhà công vụ cho GV), giữ vững kỷ cương, sống có trách nhiệm, tất cả vì học sinh thân yêu; đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục.

 6. Tăng cường các hoạt động xã hội, sáng tạo trong vận dụng các chủ trương chính sách để tạo nguồn lực, giải pháp chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giáo viên trong đơn vị. Tích cực đẩy mạnh phong trào xã hội hoá giáo dục.

7. Tập trung xây dựng tổ chức chính trị xã hội trong đơn vị. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, thông qua phong trào thi đua dạy tốt học tốt kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp; Tiếp tục củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn, đoàn, đội trong  nhà trường.

 8. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng Luật. Tăng cường công tác tuyên truyền trong thi đua khen thưởng, phát  hiện các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến để khen thưởng kịp thời.

 9. Nâng cao ý thức xây dựng tập thể, xây dựng trường lớp, giữ gìn mối đoàn kết trong chi bộ nhà trường, trong các đoàn thể, đưa phong trào thi đua của nhà trường ngày một đi lên đạt thành tích cao và hiệu quả.

* Các chỉ tiêu cơ bản phấn đấu trong năm học 2016-2017

* Chỉ tiêu thi đua:

* Danh hiệu tập thể:

- Chi bộ trong sạch vững mạnh

- Trường đạt danh hiệu: Tập thể LĐ Xuất sắc

- Công đoàn: Bằng khen của Công đoàn Giáo dục thành phố.

- 2 tổ Lao động tiên tiến cấp Thành phố.

- Phong trào TDTT xuất sắc cấp Quận.

* Danh hiệu cá nhân:

 - GVG cấp Thành phố: 2 đ/c

- CSTĐ cấp cơ sở : 8đ/c

- Được UBND Huyện tặng Giấy khen  : 01

- Được Công đoàn giáo dục tặng giấy khen: 01


III. TỔ CHỨC, THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA.

 1. Tuyên truyền, giáo dục

- Tuyên truyền, vận động CBGV, NV thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

- Tuyên truyền, vận động toàn thể CBGV, CNV và học sinh trong nhà trường nhận thức đúng đắn về mục đích của các phong trào thi đua và thực hiện một cách tích cực, hiệu quả các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. phong trào thi đua “Hai tốt ”, thực hiện “ Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” góp phần ngăn chặn tình trạng vi phạm đạo đức đối với nhà giáo và bạo lực học đường trong học sinh.

2Phát động thi đua.

- Toàn thể CBGV, CNV và học sinh trong nhà trường bằng những việc làm thiết thực, cụ thể thực hiện một cách nghiêm túc các nội dung của các cuộc vận động, phong trào thi đua như việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Thi đua xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp: xây dựng nhà trường có một khuôn viên đảm bảo cho việc giảng dạy của giáo viên cung như hoạt động học tập và vui chơi của HS. Thi đua nuôi con khoẻ - dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Thời gian thi đua chia làm 2 giai đoạn chính:

* Giai đoạn 1. Từ ngày 05/ 9/2016 đến ngày 31/12/ 2016.

          - Tổ chức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 với khẩu hiệu “ Nữ CB-GV-NV trường THCS –THPT Trần Quốc Tuấn tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

- Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm  34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2016) với khẩu hiệu “ CB-GV-NV trường THCS –THPT Trần Quốc Tuấn năng động – sáng tạo trong công việc”.

- Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm  72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2016). 100% CB- GV- NV trường THCS –THPT Trần Quốc Tuấn quyết tâm trở thành những chiến sỹ kiên trung trên mặt trận Văn hóa Giáo dục. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong học kì I năm học 2016-2017.

* Giai đoạn 2. Từ ngày 18/12/2016 đến ngày 30/5/2017.

- Tổ chức thi đua "Mừng đảng, mừng xuân", lập thành tích chào mừng 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2017), phấn đấu hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2016-2017,

- Đăng ký các tiết dạy giỏi để chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 trong phong trào“Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.

- Tổ chức thi đua chào mừng 42 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017).

3. Triển khai thực hiện

Căn cứ kế hoạch phong trào thi đua của nhà trường, các tổ chuyên môn, tổ công Đoàn triển khai đăng ký thi đua và thực hiện một cách nghiêm túc. Gửi kết quả đăng ký thi đua năm học 2016 - 2017 về Ban Thi đua-Khen thưởng nhà trường  theo lịch thông báo).

 Kết thúc các đợt thi đua, các tổ, ban tiến hành tổng kết phong trào thi đua, bình xét khen thưởng gửi báo cáo về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhà trường. (theo lịch thông báo).


4. Sơ kết , tổng kết

+  Sơ kết đợt thi đua thứ nhất.

- Thời gian: Sơ kết học kì 1 năm học 2016 – 2017

- Báo cáo sơ kết:  Các tổ tiến hành sơ kết phong trào thi đua.

- Tuyên dương khen thưởng: Các tổ tổ chức bình xét và nộp danh sách lên ban thi đua nhà trường

+  Tổng kết thi đua cuối năm Thời gian: Tổng kết năm học 2016 – 2017

- Báo cáo sơ kết:  Các tổ tiến hành tổng kết phong trào thi đua

- Tuyên dương khen thưởng: các tổ đánh giá  tổng kết kết quả công tác và bình xét, đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích nổi bật trong năm học.
          Trên đây là các phong trào thi đua trong năm học mới 2016-2017.Toàn thể CBGV-NV trường THCS –THPT Trần Quốc Tuấn nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo để hưởng ứng tích cực các nội dung thi đua nói trên.

                                                                                        TM. BCH CÔNG ĐOÀN

                                                                                                    CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                                Phạm Thị Oanh

 Tin khác
Chúc mừng sinh nhật các đồng chí trong tháng 9 năm 2016
GẶP MẶT CÁC CHÁU CON CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CNV NHÀ TRƯỜNG ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2014-2015
TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Công đoàn nhà trường tổ ẩm thứ hai của cản bộ giáo viên
PHỤ NỮ TRƯỜNG THCS -THPT TRẦN QUỐC TUẤN TIẾP BƯỚC TRUYỀN THỐNG, CỐNG HIẾN TÀI NĂNG
HỘI NGHI CBGV,NV VÀ PHÁT ĐỘNG THI ĐUA NĂM HỌC 2014 – 2015
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2014-2015
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2014- 2015
TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA “Giỏi việc trường–Đảm việc nhà”, “Cô giáo người mẹ hiền” giai đoạn 2008 – 2013 Trường THCS-THPT Trần Quốc Tuấn
Khen thưởng CB, GV, NV có thành tích 5 năm hưởng ứng phong trào thi đua "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" "Cô giáo người mẹ hiền"
 
Thông báo mới
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2022 - 2023
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022 - 2023
THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG KHỐI 7, 8, 9, 11 NĂM HỌC 2022 - 2023
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2022 - 2023
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2022 - 2023
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH BỔ TRỢ THPT THEO CHUẨN ĐẦU RA IELTS
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH BỔ TRỢ THCS THEO CHUẨN ĐẦU RA CAMBRIDGE
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH BỔ TRỢ VỚI GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI
THỜI GIAN BIỂU CỦA HỌC SINH NỘI TRÚ
Hướng dẫn công dân đăng ký giải quyết thủ tục chuyển trường ngoại tỉnh qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
Video - clip
CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ GẶP MẶT KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11. 2021
BÀI HÁT: MÁI TRƯỜNG TRỌN NIỀM TIN
Chúc Mừng Năm Mới Nước CHDCND Lào 2021
Chuyên đề: " Nói không với thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện"
Tuần lễ trải nghiệm môi trường quân đội của khối 11năm học 2019
Xem thêm
 


Copyright by Trường THCS - THPT Trần Quốc Tuấn


loét bàn chân