Danh mục
Cơ cấu tổ chức
Lịch công tác
Hoạt động chuyên môn
Công tác chủ nhiệm
Quản lý học sinh
Công tác bảo đảm
Hoạt động phong trào
Tuyển sinh
Góc học sinh
Kỳ thi THPT QG năm 2021
Trang thơ
Thủ tục hành chính
Giới thiệu sách
Thư viện điện tử
Thư viện điện tử
Hình ảnh
Liên kế website

Lời hay ý đẹp
Không có gì ngu bằng một người có giáo dục, nếu bạn loại bỏ những điều mà anh ta được giáo dục.
Không học một cái gì thì khỏi quên một cái gì cả.
Thà đừng sinh ra đời còn hơn là bị thất học.
Sự giáo dục bắt đầu từ lòng mẹ, mỗi lời thốt ra cho đứa trẻ nghe dẫn tới việc tạo thành tính khí của chúng.
Người khôn học được nhiều điều ở người ngu hơn là người ngu học được ở người khôn.
Không có bóng tối, chỉ có sự ngu dốt thôi.
Kiến thức càng tăng, hoài nghi càng lắm.
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người và để tự khẳng định mình.
*Hãy nhìn ra thế giới xung quanh để thấy rằng bạn vẫn còn rất hạnh phúc so với những đau khổ mà người khác đang phải gánh chịu.
Con đường học vấn là con đường ngắn nhất để dẫn đến thành công!
Họ vẫn hoài thích nói "hình như"
Nhưng đôi khi biết nó là chắc chắn
Bởi chỉ nắm trong tay những điều chưa chắc chắn
Người ta thường hay nói "hình như"
“Một ngày ngồi trách móc sao bằng một giờ làm việc. Một giờ này làm lòng ta nhẹ và túi ta nặng.” – Benjamin Franklin
Thà phải tìm hiểu sự thật suốt đêm còn hơn phải nghi ngờ nó suốt đời.” F. Engels (1820–1895)
Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi người hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ.
Trí tuệ không phải là trí tuệ nếu chỉ được rút ra từ sách vở!
Thống kê
Lượt truy cập : 13986053
Đang trực tuyến : 4074


 
 
Tin nhà trường
Kế hoạch trải nghiệm môi trường Quân đội năm học 2013-2014

HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ

TRƯỜNG THCS-THPT TRẦN QUỐC TUẤN

Số:       /KH-TQT

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

                         Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

Trải nghiệm môi trường Quân đội

Năm học 2013-2014

- Căn cứ Kế hoạch GD&ĐT năm học 2013 - 2014 của Nhà trường;

- Căn cứ vào buổi làm việc và thống nhất giữa Ban Giám hiệu Trường THCS-THPT Trần Quốc Tuấn với Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Trinh sát (T700);

Ban Giám hiệu Trường THCS-THPT Trần Quốc Tuấn xây dựng Kế hoạch triển khai Trải nghiệm môi trường Quân đội năm học 2013-2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích

- Tăng cường cho học sinh tìm hiểu, làm quen với các Điều lệnh, kỷ luật, chế độ quản lý trong tuần, trong ngày của Quân đội. Tăng cường hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm hỗ trợ việc đổi mới phương pháp giáo dục trong Nhà trường.

- Giáo dục Quốc phòng, kỹ năng sống, thể chất, thẩm mỹ, đẩy mạnh xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực, kết hợp với đi thăm quan để học sinh thêm phần hiểu biết về đất nước-con người Việt Nam, từ đó học sinh thêm yêu quê hương đất nước-dân tộc và có ý thức bảo vệ Tổ quốc.

2. Yêu cầu

Trong suốt quá trình trải nghiệm, các cơ quan, các giáo viên chủ nhiệm (GVCN), các giáo viên quản lý (GVQL), học sinh tham gia nghiêm túc với tinh thần kỷ luật cao đảm bảo an toàn tuyệt đối và hiệu quả.

II. NỘI DUNG:

1. Nội dung (có nội dung kèm theo).

2. Triển khai

- Các đợt đi: 05 đợt (có bản chi tiết kèm theo).

- Danh sách học sinh các đợt (có danh sách kèm theo).

III. ĐỊA ĐIỂM - THỜI GIAN:

1. Địa điểm:  T700, Kim Sơn - Sơn Tây - Hà Nội.

2. Thời gian: Từ ngày 01/10/2013 đến đầu tháng 11/2013. Mỗi đợt đi từ 08h00  Thứ 3 đến 11h30 Chủ nhật hàng tuần.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Giám hiệu

 Chỉ đạo, điều hành và giao nhiệm vụ cho các cơ quan, bộ phận và các cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện.

2. Giáo viên chủ nhiệm cỏc lớp

          - Phát, thu “Bản đăng ký đi trải nghiệm MTQĐ” của học sinh.

- Thu phí của học sinh nộp về Ban Tài chính, nộp danh sách trích ngang của học sinh cho đồng chí Đỗ Tiến Phương – Ban Quản sinh.

          - Yêu cầu học sinh mặc đúng đồng phục, đeo thẻ đầy đủ.

          - GVCN nhận nước uống, quân tư trang tại Ban Quản sinh (đ/c Phương);

          + 16h00, Thứ 2: Các lớp nhận nước uống tại Ban Quản sinh.

+ Nhận quân tư trang: 16h00, Thứ 2 (trước ngày đi 01 ngày).

+ Trả quân tư trang: 07h30 Thứ 2 (sau ngày về 01 ngày).

3. Tổ Thể dục-Nhạc-Họa

      - Liên hệ, phối hợp với T700 trước 01 tuần và xây dựng kế hoạch, chương trình buổi Lễ xuất quân (đ/c Trần Thị Liên);

- Tham gia quản lý học sinh tại T700 và Tầng 4/N2 khu nội trỳ;

- Lập Biểu mẫu chấm điểm có nhận xét của giáo viên để làm căn cứ lấy điểm GDQP (đ/c Vũ Thị Đào).

4. Ban Quản sinh

- Cử cán bộ đi quản lý học sinh, kết hợp với giáo viên của T700 và giáo viên của Công ty cổ phần đào tạo tư vấn và phát triển ABA (Công ty giáo dục kỹ năng sống);

- Đảm bảo cấp: Quân tư trang, nước uống.

          - Sắp xếp học sinh các  đợt biên chế theo các trung đội, tiểu đội và bố trớ xe ô tô đưa, đón theo danh sỏch.

          - Chủ nhiệm các tầng quán triệt học sinh: Mang đồng phục, quân trang, thẻ học sinh , chăn, màn, chiếu, gối theo đúng quy định; Báo và cắt cơm theo danh sách.

5. Ban Hành chính

          - Làm biểu mẫu đăng ký đi trải nghiệm gửi GVCN lớp yêu cầu gia đình và học sinh ký cam kết (xong trước 10/9/2013).

          - Chuẩn bị cơ sở vật chất cho Lễ xuất quân (theo kế hoạch), biểu ngữ sân khấu, 03 băng rôn căng thành xe ô tô theo nội dung sau:

+ 01 biểu ngữ:

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 


+ 03 băng rôn:

 

 

 

 

 

 

 


6. Ban Hậu cần

          - Chuẩn bị 03 xe đưa đón học sinh (01 xe Nhà trường; 02 xe đi thuê).

          - Chuẩn bị máy nổ dự phòng cho Lễ xuất quân.

7. Ban Tài chính

          - Thu tiền của học sinh các lớp thông qua GVCN;

          - Đảm bảo chi phí theo các dự toán đã được BGH phê duyệt;

- Thanh quyết toán với các cơ sở đào tạo.

V. KINH PHÍ: (có dự trù riêng).

VI. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM:

1. Nhà trường

- 03 xe đưa đón học sinh;

- Đối với học sinh nội trú cho mượn: Ba lô;

- Đối với học sinh bán trú, ngoại trú cho mượn: Ba lô, chăn, màn.

2. Học sinh

- Nộp kinh phí: 1.300.000 đồng (Một triệu, ba trăm nghìn đồng);

- Chuẩn bị 01 bộ quân phục Rằn ri (quần, áo, mũ), gối cá nhân, chiếu đơn, giày ba ta. Các học sinh phải giữ gìn quân-tư trang cẩn thận, giặt sạch đồ được cho mượn trước khi mang trả; nếu làm mất, hỏng phải đền gấp năm lần.

Nhận được Kế hoạch này, các cơ quan, bộ phận và các đồng chí có tên chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Ban T.Chính, H.Chính, QS, H.Cần, tổ TD-N-H;

- GVCN, các cá  nhân có liên quan;

- Lưu VT-HC; 35b.

TM. BAN GIÁM HIỆU

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Đặng Văn Lý

 Tin khác
NÂNG CAO VĂN HÓA GIAO THÔNG CHO HỌC SINH
Trường THCS và THPT Trần Quốc Tuấn khai giảng năm học mới. Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh tới dự
Diễn văn của hiệu trưởng trường THCS - THPT Trần Quốc Tuấn tại lễ khai giảng năm học 2013-2014
QUY ĐỊNH HỒ SƠ GIÁO VIÊN - NĂM HỌC: 2012 - 2013
Chương trình bổ trợ, nâng cao các môn cơ bản năm học 2012-2013
THUYẾT MINH MÀN DIỄU HÀNH KHAI GIẢNG
TÂM THẾ MỚI - VẬN HỘI MỚI
KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2013 – 2014 CỦA TRƯỜNG THCS - THPT TRẦN QUỐC TUẤN.
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS - THPT Trần Quốc Tuấn
Sắc Màu Yêu Thương
 
Thông báo mới
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2024 - 2025
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2024 - 2025
THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG KHỐI 7, 8, 9, 11 NĂM HỌC 2024 - 2025
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2024 - 2025
Chương trình tiếng anh bổ trợ THPT theo chuẩn đầu ra IELTS
Chương trình tiếng anh bổ trợ theo chuẩn đầu ra Cambridge
THÔNG BÁO TUYỂN SINH Chương trình tiếng Anh bổ trợ với Giáo viên Nước ngoài
THỜI GIAN BIỂU CỦA HỌC SINH NỘI TRÚ
Hướng dẫn công dân đăng ký giải quyết thủ tục chuyển trường ngoại tỉnh qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
Video - clip
Giới thiệu tác phẩm "Võ Thị Sáu con người và huyền thoại" Lớp 11D1 trường Trần Quốc TuấnTQT
CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ GẶP MẶT KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11. 2021
BÀI HÁT: MÁI TRƯỜNG TRỌN NIỀM TIN
Chúc Mừng Năm Mới Nước CHDCND Lào 2021
Chuyên đề: " Nói không với thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện"
Xem thêm
 


Copyright by Trường THCS - THPT Trần Quốc Tuấn


loét bàn chân